BIP MJO - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6

Sprzątaczka / Robotnik do pracy lekkiej – 0,4 etatu

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 16

Opis stanowiska:

• Sprzątanie placówki na wyznaczonym terenie

• Dbanie o czystość, ład i porządek

Wymagania:

• Rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków

• Sumienność

• Obowiązkowość

• Dokładność

Oferujemy:

• Umowa na czas próbny, z możliwością przedłużeni

• Możliwość rozwoju

  Wymagane dokumenty:

• List motywacyjny,

• CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

• Kserokopie świadectwa pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

• Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu lub przesłać  w terminie do 30.11.2017 r. na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie ul. J. Dietla 70, 31-073 Kraków

lub na adres email:

sekretariat@sp16.com.pl

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 ()