BIP MJO - Krakowskie Forum Kultury

DYREKTOR KRAKOWSKIEGO FORUM KULTURY

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

SPRZĄTACZKI/SPRZĄTACZA

 

Miejsce pracy: Kraków (siedziba KFK, kluby, teren miasta).

 

I. Wymagania formalne:

1.Wykształcenie: podstawowe; preferowane średnie.

2.Doświadczenie zawodowe: minimum 2.letnia praktyka na podobnym stanowisku.

3.Umiejętności zawodowe: w zakresie planowania i organizacji swojej pracy oraz stosowania mechanicznych urządzeń czyszczących i środków chemicznych.

4.Wiedza z zakresu podstawowych zagadnień sprzątania, higieny, BHP i p.poż.

5.Dyspozycyjność i punktualność.

 

II. Do zakresu obowiązków należeć będzie w szczególności:

1.Utrzymanie czystości w siedzibie, w klubach.

2.Sprzątanie zasadnicze, serwis codzienny.

3.Dbanie o porządek na terenach zewnętrznych wokół obiektu.

4.Sprzątanie pomieszczeń biurowych, toalet.

5.Stosowanie odpowiednich środków do czyszczonych powierzchni.

6.Wykonywanie czynności związanych z obsługą wydarzeń na terenie Miasta Krakowa.

7.Wykonywanie prac porządkowych.

 

III. Warunki pracy i płacy:

1.Rodzaj umowy − umowa o pracę (3 miesięczny okres próbny).

2.Wymiar czasu pracy − 1/2 etatu lub pełny etat.

3.Miejsce pracy – siedziba KFK, kluby, teren miasta.

4.Wynagrodzenie zasadnicze oraz inne dodatki zgodnie z obowiązującym w Krakowskim Forum Kultury Regulaminem wynagradzania.

 

IV. Wymagane dokumenty:

1.Życiorys (CV).

2 List motywacyjny (zawierający informację o preferowanym wymiarze czasu pracy).

3.Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Krakowskie Forum Kultury, ul. Mikołajska 2, Kraków, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2017 roku do godz. 15:00 w siedzibie Krakowskiego Forum Kultury, ul. Mikołajska 2 (w sekretariacie) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: sprzątaczki”, lub drogą elektroniczną na adres: kfk@krakowskieforum.pl

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

Informujemy, że postępowanie zostało zakończone. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za odpowiedź na ogłoszenie i złożenie ofert.

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Krakowskie Forum Kultury Sprzątaczki/Sprzątacza