BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb II Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału Okulistycznego oraz Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie ZP 36/2017; data zamieszczenia: 02.10.2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór oferty

Zestawienie warunków i parametrów wymaganych

Warunki gwarancji i serwisu

Projekt umowy

Oświadczenie z art. 25 a

Oświadczenie dot. wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23

Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Wykaz dostaw

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2

Pytania i odpowiedzi_2

Warunki gwarancji i serwisu_zmiana

Projekt umowy_zmiana

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty grupy 1,4,7,8,9,10

Korekta ogłoszenia o wyborze w zakresie grupy 4

Ogłoszenie o wyborze - data 15.11.2017 r.

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-11-15 08:26:47
ELŻBIETA JASTRZĘBSKA-KUKAWKA
 Edycja
2017-11-13 21:28:08
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-11-09 12:40:54
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-10-13 21:27:52
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-10-09 20:16:41
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-10-06 21:20:45
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-10-02 20:38:35
IWONA WOLNICKA
 Publikacja