BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych  wielobranżowych w budynku i na terenie zewnętrznym w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II przy ul. Praskiej 25 w Krakowie  wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu” pn.Wymiana nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę brukową betonową na terenie Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Praskiej 25”.