BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKZTAŁCĄCYCH NR 12 OGŁASZA NABÓR  NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SPRZĄTAJACA

1. Wymagania formalne

a/ obywatelstwo polskie

b/ wykształcenie co najmniej zawodowe

c/ doswiadczenie na podobnym stanowisku

d/ stan zdrowia pozwalajacy na wykonywanie pracy na stanowsiku sprzatajacej

e/ umiejetność dobrej organizacji pracy

f/ sumienność i dokładność w wykonywaniu obowiazków

g/ wysoki poziom kultury osobistej

h/ nieposzlakowana opinia

 

2. Zakres obowiązków

Sprzątanie przydzielonego rejonu do sprzątania

 

3. Warunki pracy i płacy:

a/ praca od zaraz

b/ umowa o pracę na zastępstwo

c/ wynagrodzenie zgodnie z przepisami dotyczacymi wynagradzania pracowników samorzadowych-rozporzadzenie RM z 18.03.2009

 

4. Wymagane dokumenty:

a/ CV

b/ Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku sprzatajacej

c/ kserokopie dokumentów potwierdzajacych doświadczenie zawodowe i staż pracy

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

do dnia 05 października 2017 r. w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcacych nr 12 (ul.Telimeny9, 30-838 Kraków)

ewentualnie drogą mailową na adres: sekretariat@zso12.pl

 

6. Ilość etatów

1 etat

 

 

Dyrektor Agnieszka Cholewa

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ()