BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

„ Świadczenie usług pralniczych i dezynfekcyjnych pościeli, bielizny i odzieży szpitalnej oraz dzierżawa pościeli, bielizny wraz z transportem wewnętrznym i zewnętrznym. ” Nr sprawy ZP 31/2017, data zamieszczenia: 27.09.2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Projekt umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 03.10.2017

Pytania i odpowiedzi - 03.10.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 05.10.2017

Pytania i odpowiedzi - 05.10.2017

SIWZ modyfikacja - 05.10.2017

Projekt umowy modyfikacja - 05.10.2017

Informacja po otwarciu ofert - 11.10.2017

Ogłoszenie o wyniku postępowania - 03.11.2017

Ogłoszenie o wyniku postępowania - korekta 10.11.2017