BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

„Rozbudowa systemu informatycznego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie – Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego oraz modernizacja istniejącej sieci komputerowej wraz z usługą wdrożenia.” ZP 32/2017, data zamieszczenia 27.09.2017

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór formularza ofertowego - załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik 1 A

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 B

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1C

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 2

Projekt umowy - załącznik 3 A

Projekt umowy - załącznik nr 3 B

Projekt umowy - załącznik nr 3 C

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt. 23 - załącznik nr 4

Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 5

Wykaz dostaw - załącznik nr 6

Wykaz usług - załącznik nr 7

Wykaz osób - załącznik nr 8

Pytania i odpowiedzi - 02.10.2017

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania - 19.10.2017

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-10-19 15:06:31
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-10-09 15:07:25
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-10-02 14:49:14
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-09-27 19:38:02
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-09-27 15:44:57
IWONA WOLNICKA
 Publikacja