BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - oświadczenie z art. 25 a

Załącznik nr 3 - oświadczenie z art. 24 ust 1. pkt. 11

Załącznik nr 4 - projekt umowy

Załącznik nr 5 - formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 6 - zobowiązanie podmiotu trzeciego

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyniku postępowania grupy 2,3

Ogłoszenie o wyniku grupa 1 i 5

Ogłoszenie o wyniku postępowania grupa 4

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-10-31 14:18:01
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-10-27 14:32:30
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-10-25 14:27:34
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-10-03 16:00:00
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-09-25 13:02:41
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-09-25 13:02:00
IWONA WOLNICKA
 Publikacja