BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 78
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 78
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
KONSERWATOR/OGRODNIK


1. Wymagania formalne

 • wykształcenie conajmniej zawodowe
 • niekaralność
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie prac


2. Wymagania dodatkowe

 • pracowitość
 • rzetelnosć i dbałość
 • punktualność
 • uczciwość
 • umiejętności organizacyjne


3. Zakres obowiązków

 •  bieżące naprawy i konserwacja sprzętu i pomocy dydaktycznych,
 •  dozór kotłowni
 •  kontrola stanu instalacji grzewczej i elektrycznej i wodnej - usuwanie drobnych awarii
 •  wyjazdy służbowe: uzupełnianie sprzętu
 •  konserwacja ogrodzenia
 •  konserwacja monitoringu
 •  utrzymywanie porządku wokół szkoły
 •  bieżące utrzymanie porządku przystanków i chodników wiodących do szkoły od przystanków (zimą odśnieżanie)
 •  utrzymywanie w porządku kratek odpływowych wokół szkoły
 •  plewienie kwietnika i nasadzanie roślin
 •  utrzymywanie w porządku boiska i bieżni (plewienie)
 •  troska o stan terenów zielonych (koszenie, troska o żywopłot i drzewostan)
 •  utrzymanie porządku w kotłowni
 •  utrzymanie w dobrym stanie i porządku powierzonych narzędzi i urządzeń


4. Warunki pracy i płacy:

 • wymiar czasu pracy: 30 godzin tygodniowo
 • zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowyy na czas nieokreślony
 • wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów oraz regulaminem wynagrodzenia obsługi szkoły podstawowej
 • miejsce pracy: Szkoła Podstawowa Nr 78 ul. Łuczanowicka 2a
 • rozpoczęcie zatrudnienia: październik 2017


5. Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • CV
 • zaświadczenie BHP (jeżeli jest aktualne)
 • oświadczenie o niekaralności


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wszystkie wymagane dokumenty proszę składać do sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 78 ul. Jaskrowa 5 w terminie do 30.09.2017 r. lub przesyłać drogą mailową na adres szkola78@op.plDyrektor mgr. Sławomir Nosek