BIP MJO - III Liceum Ogólnokształcące
DYREKTOR III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
SPRZĄTAJĄCA


1. Wymagania formalne

• minimum wykształcenie zawodowe

• niekaralność

• stan zdrowia pozwalający na wykonywanie w/w zawodu

 
2. Wymagania dodatkowe

• pracowitość, sumienność, rzetelność i dbałość

• komunikatywność, - umiejętność pracy w zespole

• umiejętności organizacyjne

• punktualność

 
3. Zakres obowiązków
• sprzątanie


4. Warunki pracy i płacy:

• wymiar czasu pracy 1/2 etatu (godziny pracy 13.30 - 17.30)

• zatrudnienie na czas określony, z możliwością przedłużenia umowy

• wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów oraz regulaminem wynagradzania w szkole

• miejsce pracy: III Liceum Ogólnokształcące w Krakowie w Krakowie, os. Wysokie 6 (hala sportowa)

• rozpoczęcie zatrudnienia : 01 października 2017 roku

 
5. Wymagane dokumenty:

• podanie o pracę

• CV

• świadectwo ukończenia szkoły

• oświadczenie o niekaralności

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 101 z 2002r. poz.926 z póź. zmian. na potrzeby związane z ogłoszonym naborem)

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać do 27 września 2017 r. na adres mailowy: kadry.3liceum@gmail.com lub złożyć w sekretariacie szkoły (7.00-15.30).

Decyduje data wpływu. Dokumenty niekompletne lub złożone po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 
7. Ilość etatów
1/2 etatu
Dyrektor Marta Łój