BIP MJO - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 11 W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Sprzątaczka / Pracownik Sprzątający

Miejsce pracy: Szkoła

Opis stanowiska:

• Sprzątanie placówki na wyznaczonym terenie

• Dbanie o czystość, ład i porządek

Wymagania:

• Rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków

• Sumienność

• Obowiązkowość

• Dokładność

Oferujemy:

• Umowa na czas próbny, z przedłużeniem na czas nieokreślony

• Możliwość rozwoju

Wymagane dokumenty:

• List motywacyjny,

• CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

• Kserokopie świadectwa pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

• Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu lub przesłać w terminie do dnia 20 września 2017 r. na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Krakowie ul. Aleksandry 17, 30-837 Kraków

lub na adres email:

sekretariat@zsp11.krakow.pl

• Aplikacje, które wpłyną do Zespołu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 (osoba sprzątajaca)