BIP MJO - Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta

Dyrektor Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:

instruktor


 

1.  Wymagania formalne

•             Wykształcenie wyższe (min. Licencjat; pedagogika, praca socjalna oraz pokrewne)

•             Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

 

2. Wymagania dodatkowe

•             umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym i prowadzenia działań animacyjnych, w tym diagnozowania potrzeb

•             umiejętność obsługi komputera, znajomość podstawowych programów oraz swobodne poruszanie się w środowisku internetowym

•             dyspozycyjność, dobra organizacja pracy

•             staranność i sumienność

•             wysoka kultura osobista

•             samodzielność w wykonywanych działaniach

•             umiejętność pracy w zespole

•             doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane

 

3. Zakres obowiązków

•             organizacja imprez kulturalnych i innych przedsięwzięć będących odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczności lokalnej, adresowanych do wszystkich grup wiekowych..

•             inicjowanie nowych form działalności, w tym takich, które będą źródłem dochodów.

•             pomoc w prowadzeniu dokumentacji dotyczącej działalności klubowej

•             współpraca ze środowiskiem lokalnym odpowiednimi instytucjami i organizacjami

•             przygotowywanie sal na zajęcia

 

4. Warunki pracy i płacy

  • Wynagrodzenie miesięczne wg Regulaminu Wynagradzania w Ośrodku Kultury Kraków-Nowa Huta.
  • Miejsce pracy – Klub Wersalik Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta os. Ogrodowe 15
  • Pierwsza umowa zostanie zawarta na 3 miesięczny okres próbny
  • Równoważny system czasu pracy

 

5. Wymagane dokumenty:

·        CV wraz z klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku

         o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami).

·        list motywacyjny

 

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane  dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie  Ośrodka Kultury lub wysłać pocztą na adres:  Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta os. Zgody 1 , 31-949 Kraków

lub przesłać pocztą elektroniczną a adres: biuro@krakownh.pl

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na stanowisko – Instruktor/Klub Wersalik”.

Termin składania ofert upływa w dniu  22 września 2017 r. o godz. 15.00

Decyduje data wpływu. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

7. Ilość etatów

Umowa o pracę, 1/4 etatu

 

8. Pracodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami.

O zakwalifikowaniu się do rozmów kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub telefonicznie.

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Małgorzata Jezutek

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta ( instruktor klub Wersalik)