BIP MJO - Krakowskie Forum Kultury

DYREKTOR KRAKOWSKIEGO FORUM KULTURY

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO

ZASTĘPCY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

Miejsce pracy: Kraków

 

1. Wymagania formalne

• wykształcenie wyższe ekonomiczne,

• minimum 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku, mile widziane w instytucji kultury/ jednostce sektora finansów publicznych,

• praktyczna znajomość zasad rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego oraz znajomość Ustawy o finansach publicznych i Ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

• praktyczna znajomości programów księgowych,

• biegła obsługa komputera, pakietu MS Office i urządzeń biurowych,

• wysoka kultura osobista,

• dyspozycyjność i punktualność,

• odporność na stres,

• preferowane będą osoby spełniające wymogi art. 54.2 ustawy o finansach publicznych.

 

2. Wymagania dodatkowe

• inicjatywa i samodzielność w działaniu, nastawienie na generowanie rozwiązań,

• dotrzymywanie terminów powierzonych zadań,

• dbałość o aktualność swoich kwalifikacji,

• zdolności analityczne, dokładność, sumienność,

• umiejętność radzenia sobie z pracą pod presją czasu,

• bardzo dobre umiejętności interpersonalne i komunikacyjne,

• znajomość MS Office na poziomie min. Średniozaawansowanym.

 

3. Zakres obowiązków

• zastępowanie Głównego Księgowego podczas nieobecności,

• prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przyjętymi standardami i wymogami prawa,

• dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

• współodpowiedzialność za politykę rachunkowości, plan kont oraz procedury księgowo-podatkowe,

• przygotowywanie sprawozdań finansowych,

• współodpowiedzialność za procesy zamknięcia miesiąca, kwartału, roku

• tworzenie wewnętrznych procedur, proponowanie usprawnień,

• przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do audytów, kontroli skarbowych,

• sporządzanie deklaracji podatkowych, raportów oraz analiz na potrzeby instytucji,

• współpraca z organizatorem, instytucjami zewnętrznymi, audytorami, prawnikami i innymi podmiotami,

• nadzór nad rozliczeniami instytucji z kontrahentami,

• monitorowanie zmian w przepisach prawa podatkowego oraz ich wdrażanie,

• optymalizacja procesów księgowych.

 

4. Warunki pracy i płacy

• rodzaj umowy − umowa o pracę

• wymiar czasu pracy − pełny etat

• miejsce pracy – ul. Mikołajska 2, Kraków

• wynagrodzenie zasadnicze oraz inne dodatki zgodnie z obowiązującym Regulaminem Wynagradzania w Krakowskim Forum Kultury

 

5. Wymagane dokumenty:

• życiorys (CV)

• list motywacyjny

• własne oświadczenie o niekaralności pod rygorem odpowiedzialności z par. 1 art. 233 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.)

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Krakowskie Forum Kultury, ul. Mikołajska 2, Kraków, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2017 r.

• do godz. 16.00 - w siedzibie Krakowskiego Forum Kultury, ul. Mikołajska 2 (w sekretariacie) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Zastępca Głównego Księgowego”,

• lub drogą elektroniczną na adres: kfk@krakowskieforum.pl

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

 

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

 

Informujemy, że postępowanie zostało zakończone. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za odpowiedź na ogłoszenie i złożenie ofert.

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Krakowskie Forum Kultury - Zastępca Głównego Księgowego