BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Zakup, dostawa, montaż i instalacja pierwszego wyposażenia dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgii Jednego Dnia Oddziału Otolaryngologicznego

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

JEDZ - załącznik 5

Pismo do Wykonawców

Załącznik nr 3 - modyfikacja

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Informacja po otwarciu ofert - 04.10.2017

Ogłoszenie o wyniku grupa 2 i 3

Ogłoszenie o wyniku grupa 1 i 4

 

Osoba odpowiedzialna:
DR N. MED. JERZY FRIEDIGER
Osoba publikująca:
IWONA WOLNICKA
Data wytworzenia:
2017-08-23
Data publikacji:
2017-08-23
Data aktualizacji:
2017-11-17