BIP MJO - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

RZEMIEŚLNIK – MONTAŻYSTA WYSTAW

 

1. Wymagania formalne

• wykształcenie zasadnicze zawodowe

• udokumentowane doświadczenie w pracach remontowo-budowlanych, stolarskich, malarskich itp.

• bardzo dobra organizacja pracy

• umiejętność pracy pod presją czasu

• odpowiedzialność, operatywność, rzetelność, solidność, uczciwość

2. Wymagania dodatkowe

• uprawnienia SEP do 1 kV,

• umiejętność pracy koncepcyjnej

• uprawnienia do pracy na wysokości

• umiejętność obsługi różnego rodzaju urządzeń i sprzętów

• prawo jazdy kategorii B

3. Zakres obowiązków

• wykonywanie wszelkich robót rzemieślniczych związanych z powstawaniem wystaw

• wykonywanie wszelkich prac związanych z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania Muzeum, w tym również prace załadunkowe i wyładunkowe eksponatów muzealnych, przygotowanie eksponatów do transportu i prace związane z bieżącą konserwacją sprzętu ekspozycyjnego

4. Warunki pracy i płacy:

• rodzaj umowy – umowa o pracę na czas określony

• wymiar czasu pracy − pełny etat

• miejsce pracy – Oddział Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35, 31-011 Kraków oraz oddziały Muzeum

• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem (równoważny system czasu pracy)

5. Oferujemy:

• ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury

• stabilne zatrudnienie

• wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego

• pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych

• możliwość rozwoju zawodowego

6. Wymagane dokumenty:

• cv

• list motywacyjny

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: praca@mhk.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.08.2017 r. z adnotacją:

 

„Oferta na stanowisko: Rzemieślnik – montażysta wystaw”.

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK − www.mhk.pl

 

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

8. Ilość etatów - 2

Dyrektor Michał Niezabitowski

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Rzemieślnik w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa