BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Roboty Budowlane : grupa 1- Przebudowa pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb bloku operacyjnego Chirurgii Jednego Dnia Oddziału Otolaryngologicznego Szpitala, grupa 2 - Wykonanie remontu nawierzchni drogowej i chodników w obrębie części frontowej Szpitala - ZP 24/2017 (data zamieszczenia: 04.08.2017 r.).

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 2 - wzór oferty

Załacznik Nr 3 - oswiadczenie

Załącznik Nr 4 - oswiadczenie

Załącznik Nr 5a - projekt umowy (drogi)

Załącznik Nr 5b - projekt umowy (otolaryngologia)

Załącznik Nr 6 - wykaz robót

Załącznik nr 7 - wykaz osób

Załącznik nr 8 - zobowiązanie

Grupa 1 - zał. nr 1.1. ZER_PW_ARCHITEKTURA-Przekrój 50 A03

Grupa 1 - zał. nr 1.1.ZER_PW_ARCHITEKTURA-Rzut posadzki A04

Grupa 1 - zał. nr 1.1. ZER_PB_TM_T-01-Rzut parter 50

Grupa 1 - zal. nr 1.1. ŻER_PW_S_OPIS

Grupa 1 - zał. 1.1 ZER_PB_TM_OPIS_roboczy_20170530

Grupa 1 - zał. nr 1.1. ZER_PW_ARCHITEKTURA-Rzut parter 50 A02

Grupa 1 - zał. nr 1.1. ZER_PW_ARCHITEKTURA-Rzut piwnic 50 A01

Grupa 1 - zał. nr 1.1. ZER_PW_ARCHITEKTURA-zestawienie stolarki A06

Grupa 1 - zał. nr 1.2. Rys. E03

Grupa 1 - zał. nr 1.2. ZER_PW_ARCHITEKTURA-Rzut SUFITÓW A05

Grupa 1 - zał. nr 1.2. Żeromskiego_sala operacyjna_opis instalacja elektryczna_PW

Grupa 1 - zał. nr 1.2. Rys. E02

Grupa 1 - zał. nr 1.2. Rys. E04

Grupa 1 - zał. nr. 1.3. Opis_PW-konstrukcja-Szpital Zeromskiego

Grupa 1 - zał. nr 1.3. K-01_Rzut piwnic

Grupa 1  - zał. nr 1.3. ŻER_PW_DOBÓR_Centrala C-LAR

Grupa 1 - zał. nr 1.3. ŻER_PW_S_ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW_WENT

Grupa 1 - zał. nr 1.4. K-02_Rzut parteru

Grupa 1 - zał. nr. 1.4. Opis_PW-konstrukcja-Szpital Zeromskiego

Grupa 1 - zał. nr 1.5. ZER_PW_Opis architektura

Grupa 1 - zał. nr 1.6 ŻER_PW_S_STRONA TYT

Grupa 1 - zał. nr 2.1 SZPU_Przedmiar Architektura

Grupa 1 - zał. nr 2.2. SZPX_Przedmiar Konstrukcja

Grupa 1 - zał. nr 2.3 SZPZ_Przedmiar Instalacje Sanitarne

Grupa 1- zał. nr 3.1 lampa jednokopulowa3

Grupa 1 - zał. nr 3.2 ZER_STWIOR

Grupa 1 - zał. nr 3.3 ZER_STWIOR

Grupa 2 - załacznik nr 1 - skan mapy

Modyfikacja zał. nr 2 - wzór formularza ofertowego 16.08.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi

Grupa 1- zał. 2.4 przedmiary - roboty elektryczne

Pytania i odpowiedzi_2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Pytania i odpowiedzi 3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

grupa 1 Rys. E05 do zał. nr. 1.2

grupa 1- Rys. E01 do zał. nr 1.2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4

Pytania i odpowiedzi 4

Informacja po otwarciu ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie grupy 1 i unieważnienie postępowania w zakresie grupy 2