BIP MJO - Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 1 w Krakowie, ul. Kapucyńska 2

 

 

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 

 

 

SPECJALISTA DS. ZATRUDNIENIA I KADR

 

 

 

1. Wymagania niezbędne /formalne/:

 

• spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych

 

• wykształcenie wyższe (staż pracy 4 lata) lub średnie (staż pracy 6 lat na stanowisku ds. zatrudnienia lub podobnym w jednostkach budżetowych).

 

 

 

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału

 

w dalszym postępowaniu.

 

 

 

2. Wymagania dodatkowe /będące przedmiotem oceny/:

 

• umiejętność pracy w programach: Zintegrowany System Zarządzania Oświatą – moduł Kadry i moduł Kasa,

 

• umiejętność pracy w programie PFRON,

 

• umiejętność obsługi programu statystycznego GUS,

 

• znajomość ustawy o rachunkowości budżetowej i ustawy o finansach publicznych,

 

• znajomość przepisów prawa pracy: w tym Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy,

 

• znajomość ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych niezbędnych na stanowisku pracy,

 

• umiejętność pracy w grupie

 

• biegła umiejętność posługiwania się Wordem, Internetem oraz arkuszem kalkulacyjnym EXCEL,

 

 

 

3. Warunki pracy i płacy:

 

• wymiar czasu pracy: pełny etat

 

• płaca zasadnicza: według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych + premia regulaminowa + dodatek za wieloletnią pracę dla osób ze stażem powyżej 5 lat

 

• miejsce pracy: Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 w Krakowie

 

• termin zatrudnienia: 1 wrzesień 2017r.

 

• rodzaj umowy: na okres próbny z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony.

 

 

 

4. Zakres wykonywanych zadań:

 

• zatrudnianie pracowników (wypisywanie umów o pracę oraz innych potrzebnych dokumentów),

 

• zwalnianie pracowników (wypisywanie świadectw pracy oraz innych niezbędnych dokumentów),

 

• prowadzenie całości dokumentacji kadrowej pracowników Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 1 (w tym urlopy wypoczynkowe, bezpłatne, L-4 i inne),

 

• obsługa zintegrowanego systemu zarządzania oświatą w module Kadry i Kasa,

 

• obsługa systemu PFRON

 

• obsługa systemu sprawozdawczości GUS,

 

• obsługa systemu SIO w zakresie dotyczącym zatrudnienia.

 

• obsługa kasy ZSE Nr 1.

 

 

 

5. Wymagane dokumenty:

 

• CV – dokładne,

 

• list motywacyjny,

 

• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dodatkowe uprawnienia i umiejętności,

 

• kserokopie świadectw pracy,

 

• oświadczenie o niekaralności.

 

 

 

W przypadku zatrudnienia kandydat będzie zobowiązany do przedłożenia oryginałów dokumentów do wglądu pracodawcy.

 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV winny być opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych”.

 

 

 

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście w zaklejonej kopercie lub listem do sekretariatu

 

ZSE Nr 1 do dnia 18.08.2017r. do godz. 14.00 z dopiskiem:

 

OFERTA NA WOLNE STANOWISKO PRACY: SPECJALISTA DS. ZATRUDNIENIA I KADR

 

 

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni kandydaci wytypowani w wyniku wstępnej weryfikacji dokumentów.

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 ()