BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Dostawa leków w ramach programów lekowych w leczeniu przewlekłego WZW typu C - ZP 25/2017 (data zamieszczenia: 28.07.2017)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. Nr 1 - Wzór oferty

Zał. Nr 2 JEDZ

Oświadczenie dot. wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23

Zał. Nr 4 Projekt Umowy

Zał. Nr 5 Tabela asortymentowo – cenowa

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze ofert

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-08-22 13:24:23
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-08-11 13:22:16
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-08-03 13:37:43
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-07-31 14:01:32
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-07-28 14:53:41
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Publikacja