BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

ZP 21/2017 Usługi w zakresie wykonywania konserwacji i okresowych przeglądów sprzętu i aparatury medycznej - data zamieszczenia 24.07.2017

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - zestawienie aparatury

Załącznik nr 5 - wykaz osób

Załącznik nr 6 - wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 7 - projekt umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4

Pytania i odpowiedzi

Załącznik nr 1 - oferta /modyfikacja/

Załącznik nr 4 - zestawienie aparatury /modyfikacja/

Załącznik nr 7 - projekt umowy /modyfikacja/

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze ofert

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-09-25 14:08:00
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-08-08 14:07:13
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-08-02 14:03:10
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-08-02 14:01:25
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-08-01 14:45:22
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-07-31 14:04:15
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-07-28 15:13:10
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-07-24 14:38:13
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-07-24 14:37:27
IWONA WOLNICKA
 Publikacja