PRĄDNIK CZERWONY - WSCHÓD – Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

   1. Opinia Nr 167/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2016 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prądnik Czerwony - Wschód":


    dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bippowrótPowrót do strony głównej planu