PRĄDNIK CZERWONY - WSCHÓD – Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

 



  1. Opinia Nr 861/2018 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2018 r. dotycząca rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prądnik Czerwony - Wschód" (Druk nr 3048):


    dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


  2. Opinia Nr 167/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2016 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prądnik Czerwony - Wschód":


    dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip



powrótPowrót do strony głównej planu