BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Zakup i dostawa preparatów dezynfekcyjnych i higieniczno - pielęgnacyjnych - ZP 20/2017 (data zamieszenia 14.07.2017 r.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 1 Oferta wzór

Załącznik 2 - oswiadczenie Wykonawcy

Załącznik 3 - oświadczenie Wykonawcy

Załącznik 4 wzór umowy

Załączni 5 opis przedmiotu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zapytania

Załacznik Nr 5 do SIWZ_modyfikacja

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Osoba odpowiedzialna:
DR N. MED. JERZY FRIEDIGER
Osoba publikująca:
MAŁGORZATA KIJOWSKA
Data wytworzenia:
2017-07-14
Data publikacji:
2017-07-14
Data aktualizacji:
2017-08-18