BIP MJO - Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego
DYREKTOR MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY
im. K.I. Gałczyńskiego
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Nauczyciela zajęć tanecznych: Hip-Hop, Breakdance


1. Wymagania formalne
Nauczyciel zajęć tanecznych z uprawnieniami pedagogicznymi i kursami instruktora tańca.


2. Wymagania dodatkowe
Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Mile widziane sukcesy w konkursach, przeglądach.


3. Zakres obowiązków
Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą.


4. Warunki pracy i płacy:
Umowa- zlecenie.

Zajęcia odbywają się w Filii MDK ul. Na Wrzosach 57 w godzinach popołudniowych.


5. Wymagane dokumenty:
CV oraz list motywacyjny.


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty proszę składać w sekretariacie MDK ul Beskidzka 30. lub mailowo: sekretariat@mdk.internetdsl.pl do dnia 25 lipca 2017 r.

7. Ilość etatów
Wymiar godzin 6/18
Dyrektor

Młodzieżowego Domu Kultury

im. K.I. Gałczyńskiego

Teresa Grzybowska

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego - Nauczyciel zajęć tanecznych: Hip-Hop