DOLINA RUDAWY – Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

   1. Opinia Nr 592/2017 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 15 maja 2017 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dolina Rudawy":


    dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bippowrótPowrót do strony głównej planu