BIP MJO - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ASYSTENT MUZEALNY

1. Wymagania formalne

• wykształcenie wyższe, kierunek: historia sztuki

• specjalizacja pedagogiczna

• bardzo dobra znajomość języka angielskiego

• praktyczna umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office

• samodzielność, terminowość, odpowiedzialność, kreatywność

2. Wymagania dodatkowe

• podyplomowe studia muzealnicze

• doświadczenie w pracy muzealnej

• ukończony kurs przewodników miejskich po Krakowie

3. Zakres obowiązków

• przygotowywanie wydawnictw o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim dotyczących zbiorów MHK oraz historii i kultury Krakowa, koordynacja procesu wydawniczego

• przygotowywanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych dotyczących historii i kultury Krakowa

• realizacja projektów, programów oraz wydarzeń o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim

• organizowanie różnorodnych form doskonalenia i wymiany doświadczeń (w tym warsztaty, szkolenia i kursy dla nauczycieli oraz przewodników)

• przygotowywanie wykładów oraz publikacji z zakresu edukacji muzealnej

• diagnoza potrzeb, opracowywanie planów rozwoju oraz oferty edukacyjnej dla różnych grup odbiorców

4. Warunki pracy i płacy:

• rodzaj umowy - umowa o pracę na czas określony

• wymiar czasu pracy - pełny etat

• miejsce pracy - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35

• godziny pracy- zgodnie z harmonogramem (również w soboty i niedziele)

5. Oferujemy:

• ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury

• stabilne zatrudnienie

• wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego

• pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych

• możliwość rozwoju zawodowego

6. Wymagane dokumenty:

• cv

• list motywacyjny

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: praca@mhk.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.07.2017 r.

z adnotacją:

 

„Oferta na stanowisko: Asystent muzealny”.

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK − www.mhk.pl oraz na stronie BIP.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

8. Ilość etatów - 1

Dyrektor Michał Niezabitowski

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Asystenta Muzealnego w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa