BIP MJO - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY

1. Wymagania formalne

• wykształcenie wyższe (ukończone studia o kierunku ekonomia, zarządzanie, integracja europejska, techniczne)

• doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych (minimum dwa lata pracy na podobnym stanowisku)

• znajomość zasad pozyskiwania środków z funduszy krajowych i UE

• doświadczenie w samodzielnym opracowywaniu dokumentacji aplikacyjnej

• doświadczenie w przygotowaniu wniosków w ramach konkursów Ministra Kultury, MRPO, POKL, Mechanizmu Norweskiego i EOG, PO IiŚ (samodzielne przygotowanie minimum 5 wniosków)

• doświadczenie w opracowywaniu analiz finansowo – ekonomicznych przedsięwzięcia (udział lub współudział w przygotowaniu minimum jednej analizy finansowo-ekonomicznej wykonywanej na potrzeby ubiegania się o środki zewnętrzne)

• doświadczenie w opracowywaniu studiów wykonalności projektu (udział lub współudział w przygotowaniu minimum jednego studium wykonalności opracowywanego na potrzeby ubiegania się o środki zewnętrzne)

• doświadczenie w realizacji wniosków w ramach dotacji Ministra Kultury, MRPO, POKL, Mechanizmu Norweskiego i EOG, PO IiŚ (zakończona realizacja przynajmniej trzech wniosków)

• umiejętność zarządzania projektami według jednej z metodologii PRINCE, PMI, PMC, Six Sigma, Lean/Kaizen - pożądany certyfikat

• dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, Internet)

• umiejętność pracy w zespole

• bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność, terminowość

• umiejętność pracy pod presją czasu

2. Wymagania dodatkowe

• znajomość branży kulturalnej

• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

3. Zakres obowiązków

• pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych na projekty muzealne

• przygotowywanie i opracowywanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej związanej

z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych w ramach konkursów Ministra Kultury, MRPO, POKL, Mechanizmu Norweskiego i EOG, PO IiŚ

• współpraca z osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu przy opracowywaniu dokumentacji aplikacyjnej

• składanie wniosków o dofinansowanie projektów

4. Warunki pracy i płacy:

• rodzaj umowy - umowa o pracę

• wymiar czasu pracy - pełny etat

• miejsce pracy - siedziba Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 i oddziały Muzeum

• godziny pracy- zgodnie z harmonogramem (również w soboty i niedziele)

5. Oferujemy:

• ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury

• stabilne zatrudnienie

• wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego

• pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych

• możliwość rozwoju zawodowego

6. Wymagane dokumenty:

• cv

• list motywacyjny

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

7. Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: praca@mhk.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.07.2017 r.

z adnotacją:

„Oferta na stanowisko: Specjalista ds. pozyskiwania funduszy”.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK - www.mhk.pl oraz na stronie BIP.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

8. Ilość etatów - 1

Dyrektor Michał Niezabitowski

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa