BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Przebudowa i termomodernizacja Szpitala w ramach projektu „Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie - ZP 17/2017 (data zamieszczenia: 22.06.2017)

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załacznik Nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 - Grupa 1 PFU

Załącznik nr 1.2 - Grupa 1 Przedmiary cz.1

Załącznik nr 1.3 - Grupa 1 Przedmiary cz.2

Załącznik nr 1.4 - Grupa 1 Przedmiary cz.3

Załącznik nr 1.5 - Grupa 1 Przedmiary cz.4

Załącznik nr 1.6 - Grupa 1 Przedmiary cz.5

Załącznik nr 1.7 - Grupa 1 Przedmiary cz.6

Załącznik nr 1.8 - Grupa 1 Przedmiary cz.7

Załącznik nr 1.9 - Grupa 1 PW cz.1

Załącznik nr 1.10 - Grupa 1 PW cz.2

Załącznik nr 1.11 - Grupa 1 PW cz.3

Załącznik nr 1.12 - Grupa 1 PW cz.4

Załącznik Nr 1.13 - Grupa 2 PFU Przedmiary

Załącznik nr 1.14 - Grupa 2 PW

Załącznik nr 1.15 - Grupa 3 Przedmiary

Załącznik nr 1.16 - Grupa 3 PW

Załącznik Nr 1.17 - Grupa 3 PFU

Załacznik Nr 2 - Wzór oferty

Załącznik Nr 3 JEDZ

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie dot. wykluczenia z art.24 ust 1.pkt. 23

Załącznik Nr 5 - Projekty Umowy

Załacznik nr 6 - wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 - wykaz osób

Załącznik nr 8 - Harmonogram realizacji inwestycji

Załącznik nr 9 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Informacja z zebrania wykonawców

Pytania i odpowiedzi

załącznik nr 1 Archiwalne projekty budynków (kuchnia-pralnia parter)

załącznik nr 1 Archiwalne projekty budynków (kuchnia-pralnia piwnica)

załącznik nr 1 Archiwalne projekty budynków (pawilon D1 - piwnica)

załącznik nr 1 Archiwalne projekty budynków (pawilon G - piwnica)

załącznik nr 1 Archiwalne projekty budynków (pawilon D1 - I piętro)

załącznik nr 1 Archiwalne projekty budynków (pawilon D1 - parter)

załącznik nr 1 Archiwalne projekty budynków (pawilon E1 - I piętro)

załącznik nr 1 Archiwalne projekty budynków (pawilon E1 - parter)

załącznik nr 1 Archiwalne projekty budynków (pawilon E - I piętro)

załącznik nr 1 Archiwalne projekty budynków (pawilon E - parter)

załącznik nr 1 Archiwalne projekty budynków (pawilon F1 - I piętro)

załącznik nr 1 Archiwalne projekty budynków (pawilon F1 - I piętro cd.)

załącznik nr 1 Archiwalne projekty budynków (pawilon F1 - parter)

załącznik nr 1 Archiwalne projekty budynków (pawilon F1 - piwnica)

załącznik nr 1 Archiwalne projekty budynków (pawilon G - I piętro)

załącznik nr 1 Archiwalne projekty budynków (pawilon G - parter)

przyłącza co i cwu z wymiennikowni pod F1

załącznik nr 2 - wykaz okien

załącznik 3 - mapa

załącznik nr 4 - oddymianie klatek schodowych 1

załącznik nr 4 - oddymianie klatek schodowych 2

załącznik nr 4 - oddymianie klatek schodowych 3

załącznik nr 5 - woda ciepła

załącznik nr 6 - ciepła woda - rurociągi

załącznik nr 7 - przyłącza co i cwu z wymiennikowni pod F1

załącznik nr 8 - woda zimna

załącznik nr 9 - rurociąg zewnętrzny do wymiany

załącznik nr 10 - centralne ogrzewanie

załącznik nr 11 - centralne ogrzewanie - rurociągi

załącznik nr 12 - badanie wydajności hydrantów 2017 wewnętrznych

załącznik nr 13 - rozdzielnice elektryczne

załącznik nr 13a - rozdzielnice elektryczne

załącznik nr 14 -badania wody

załącznik nr 15 -przekrój

załącznik nr 16 - STWOIR

załącznik nr 17 - projekty umów (zał_5a_budynek_główny)

załącznik nr 17 - projekty umów (zał_5b_budynek_techniczny)

załącznik nr 17 - projekty umów (zał_5c_budynek_pralni)

Załącznik nr 18 - Załącznik 2 do SIWZ Wzór oferty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 Pytania i odpowiedzi 2

Załącznik nr 1 do odpowiedzi nr 2 - Pozwolenia na budowę - decyzja 2617-2014

Załącznik nr 1 do odpowiedzi nr 2 - Pozwolenia na budowę - decyzja 2615-2014

Załącznik nr 1 do odpowiedzi nr 2 - Pozwolenia na budowę - decyzja 2256-2014

Załącznik nr 2 do odpowiedzi nr 2 - Pozwolenia konserwatorskie - pozwolenie konserwatorskie

Załącznik nr 2 do odpowiedzi nr 2 - Pozwolenia konserwatorskie - zalecenie konserwatorskie

Załącznik nr 3 do odpowiedzi nr 2 - Archiwalne projekty budowlane (pawilon E1 sala porodowa)

Załącznik nr 3 do odpowiedzi nr 2 - Archiwalne projekty budowlane (pawilon E I piętro)

Załącznik nr 3 do odpowiedzi nr 2 - Archiwalne projekty budowlane (pawilon E parter)

Załącznik nr 3 do odpowiedzi nr 2 - Archiwalne projekty budowlane (pawilon G Ipiętro)

Załącznik nr 3 do odpowiedzi nr 2 - Archiwalne projekty budowlane (pawilon G parter)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi 3

Pytania i odpowiedzi 4

Pytania i odpowiedzi 5

Pismo do Wykonawców

Załącznik do pisma - zał_5a_budynek_główny

Załącznik do pisma - zał_5b_budynek_techniczny

Załącznik do pisma - zał_5c_budynek_pralni

Pytania i odpowiedzi 6

Załącznik nr 1 do pytań i odpowiedzi 6 - załącznik nr 2 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Osoba odpowiedzialna:
DR N. MED. JERZY FRIEDIGER
Osoba publikująca:
IWONA WOLNICKA
Data wytworzenia:
2017-06-22
Data publikacji:
2017-06-22
Data aktualizacji:
2017-08-22