BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Dostawa leku w ramach programu lekowego - ZP 15/2017 (data zamieszczenia 12.05.2017 r.)

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 2 oświadczenie

ZAŁĄCZNIK NR 3 oświadczenie

ZAŁĄCZNIK NR 4 projekt umowy

ZAŁĄCZNIK NR 5 tabele asortymentowo-cenowe

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze

 

Osoba odpowiedzialna:
DR N. MED. JERZY FRIEDIGER
Osoba publikująca:
IWONA WOLNICKA
Data wytworzenia:
2017-05-12
Data publikacji:
2017-05-12
Data aktualizacji:
2017-05-23