ARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA – Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

   1. Opinia Nr 375/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2016 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Armii Krajowej - Piastowska":


    dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bippowrótPowrót do strony głównej planu