BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 123
DYREKTOR Szkoły Podstawowej nr 123
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
nauczyciel wychowania do życia w rodzinie


1. Wymagania formalne
posiada wykształcenie wyższe i przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć wychowania do życia w rodzinie


2. Wymagania dodatkowe
dyspozycyjność


3. Zakres obowiązków
zajęcia edukacyjne wychowania do życia w rodzinie w  klasach 5 - 7


4. Warunki pracy i płacy:
zgodnie z posiadanym wykształceniem, stopniem awansu zawodowego oraz stażem pracy
zatrudnienie na umowę o prace w wymiarze 2,5/18, umowa na czas określony do 31.08.2018r.


5. Wymagane dokumenty:

CV, list motywacyjny

kserokopia świadectw pracy

kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej poświadczającej kwalifikacje

oświadczenie o niekaralności


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

sekretariat szkoły w godz. 8.00 - 15.007. Ilość etatów
2,5/18Dyrektor

mgr Marta Chrupczalska

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 123 ()