BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 123
DYREKTOR Szkoły Podstawowej nr 123
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
nauczyciel języka hiszpańskiego


1. Wymagania formalne

posiada wykształcenie wyższe i przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć z języka hiszpańskiego


2. Wymagania dodatkowe
dyspozycyjność

3. Zakres obowiązków
zajęcia edukacyjne z języka hiszpańskiego w dwóch klasach siódmych

4. Warunki pracy i płacy:

zgodnie z posiadanym wykształceniem, stopniem awansu zawodowego oraz stażem pracy

zatrudnienie na umowę o prace w wymiarze 6/18, umowa na czas określony do 31.08.2018r.


5. Wymagane dokumenty:

CV, list motywacyjny

kserokopia świadectw pracy

kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej poświadczającej kwalifikacje

oświadczenie o niekaralności

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

sekretariat szkoły w godz. 8.00 - 15.00


7. Ilość etatów
6/18


Dyrektor

mgr Marta Chrupczalska

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 123 ()