BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 123
DYREKTOR Szkoły Podstawowej nr 123
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
nauczyciela chemii


1. Wymagania formalne

posiada wykształcenie wyższe i przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć z chemii


2. Wymagania dodatkowe
dyspozycyjność


3. Zakres obowiązków
zajęcia edukacyjne z chemii w dwóch klasach siódmych


4. Warunki pracy i płacy:
zgodnie z posiadanym wykształceniem, stopniem awansu zawodowego oraz stażem pracy

zatrudnienie na umowę o prace w wymiarze 4/18, umowa na czas określony do 31.08.2018r.

5. Wymagane dokumenty:

CV, list motywacyjny

kserokopia świadectw pracy

kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej poświadczającej kwalifikacje

oświadczenie o niekaralności

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

sekretariat szkoły w godz. 8.00 - 15.00

7. Ilość etatów
4/18
Dyrektor

mgr Marta Chrupczalska

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 123 ()