BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

 

ZP 10/2017 Dostawa endoprotez jednoprzedziałowych stawu kolanowego (data zamieszczenia: 14.04.2017 r).

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 1 - Oferta

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik nr 5

Odpowiedzi na zapytania

Informacja po otwarciu ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-05-25 13:24:44
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-04-27 14:27:44
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-04-24 14:28:03
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-04-14 12:11:07
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Publikacja