BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

ZP 9/2017 -Usługi w zakresie wykonywania konserwacji i okresowych przeglądów sprzętu i aparatury medycznej (data zamieszczenia: 13.04.2017 r.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 1 - Wzór oferty

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 - Zestawienie aparatury

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Załącznik Nr 6 - Wykaz wykonywanych usług

Załącznik Nr 7 - Projekt Umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi

Załącznik nr 1 do SIWZ aktualny od 21.04.2017

Załącznik nr 4 do SIWZ aktualny od 21.04.2017

Pismo modyfikacja do projektu Umowy

Załącznik Nr 7 - Projekt Umowy aktualny od 24.04.2017

Informacja po otwarciu ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie grup 1,4,7a,12,17a,18,21,23,25a,25b,26,27,27a,30,31b,34a,34b

Ogłoszenie o wyborze

Ogłoszenie o wyborze 2

Ogłoszenie o ofertach odrzuconych_2

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-05-26 14:27:40
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-05-19 14:30:35
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-04-28 14:21:06
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-04-27 14:29:42
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-04-24 14:17:53
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-04-24 11:50:03
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-04-24 11:49:42
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-04-24 09:59:40
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-04-24 09:57:10
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-04-24 09:54:49
IWONA WOLNICKA
 Edycja