BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

ZP - Dostawa leków (data zamieszczenia: 03.04.2017 r.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 1 Wzór oferty

Załącznik nr 2 JEDZ

Załącznik nr 3 Oświadczenie dot. wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23

Załacznik nr 4 projekt umowy

Załącznik nr 5 tabela asortymentowo - cenowa

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ - pdf

Odpowiedzi

Załącznik Nr 1_Wzór oferty poprawiony

Załącznik Nr 5 dla Grupy 1, 17, 17a, 46, 46a

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2

Zmiana treści SIWZ

Załącznik Nr 1 Wzór oferty (nowy)

Załącznik Nr 5 tabela asortymentowo-cenowa (nowa)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_3.1

Zmiana treści SIWZ_pdf

Odpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_3.2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_3.3

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja z otwarcia ofert - korekta

Ogłoszenie o wyborze

Ogłoszenie o wyborze 2

Korekta ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej ofertyw zakresie grupy 12

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-09-20 13:26:52
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-09-12 12:46:07
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-09-12 11:34:02
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-08-04 13:13:47
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-06-21 12:52:11
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-06-06 10:27:11
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-05-25 11:25:16
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-05-17 11:00:26
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-05-16 14:48:10
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-05-16 14:45:10
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja