BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Dostawa surowców farmaceutycznych i produktów galenowych - ZP 7/2017 (data zamieszczenia: 23.03.2017 r.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 Oświadczenie z art. 25 a

Załącznik Nr 3 Oświadczenie z art.24 ust.1 pkt.11

Załącznik nr 4 projekt umowy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zapytanie

Załącznik Nr 5 do SIWZ - modyfikacja

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-05-02 13:11:00
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-04-04 14:42:12
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-04-04 14:39:27
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-03-30 14:20:26
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-03-23 14:28:19
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-03-23 14:26:16
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-03-23 14:14:58
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Publikacja