BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Dostawa surowców farmaceutycznych i produktów galenowych - ZP 7/2017 (data zamieszczenia: 23.03.2017 r.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 Oświadczenie z art. 25 a

Załącznik Nr 3 Oświadczenie z art.24 ust.1 pkt.11

Załącznik nr 4 projekt umowy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zapytanie

Załącznik Nr 5 do SIWZ - modyfikacja

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Osoba odpowiedzialna:
DR N. MED. JERZY FRIEDIGER
Osoba publikująca:
IWONA WOLNICKA
Data wytworzenia:
2017-03-23
Data publikacji:
2017-03-23
Data aktualizacji:
2017-05-02