BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

ZP 5/2017 Zakup i dostawa kontrastów do badań w tomografii komputerowej i badaniach naczyniowych oraz elementów wymiennych do wstrzykiwacza kontrastu typu CT EXPRESS 4D

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze w zakresie grup 1,4,5

Ogłoszenie o wyborze w zakresie grup 2,3,6