BIP MJO - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SPECJALISTA DS. PROMOCJI I MARKETINGU

1. Wymagania formalne

• wykształcenie wyższe, preferowane: kierunki humanistyczne, zarządzanie w kulturze, marketing i PR (lub takie specjalizacje na studiach podyplomowych)

• doświadczenie w pracy z zakresu reklamy i marketingu (min. 3 lata, samodzielne prowadzenie kampanii, lider projektu)

• umiejętność redagowania tekstów („lekkie pióro”, umiejętność doskonałego posługiwania się językiem polskim, znajomość zasad polskiej ortografii i interpunkcji)

• umiejętność pracy w zespole

• kreatywność

• rzetelność

• samodzielność i zdolność organizacji pracy własnej

• dyspozycyjność

2. Wymagania dodatkowe

• doświadczenie w pracy w projektach

• umiejętność przygotowania dokumentacji przetargowej

• mile widziane doświadczenie w koordynacji produkcji reklam i filmów promocyjnych

3. Zakres obowiązków

• nawiązywanie, utrzymywanie i poszerzanie współpracy z mediami (dzienniki, tygodniki, miesięczniki, informatory kulturalne itp.)

• współpraca z mediami w zakresie przekazywania informacji dotyczących promocji wystaw i wydarzeń muzealnych (m.in. przygotowywanie comiesięcznych kalendariów)

• tworzenie i rozsyłanie newslettera

• tworzenie wpisów na bloga muzealnego

• pisanie krótkich informacji promocyjnych do prasy oraz na stronę www

• dystrybucja materiałów reklamowych MHK (ulotki, plakaty) do punktów informacji turystycznej, oddziałów MHK, instytucji kultury i innych

• praca w zespołach projektowych

4. Warunki pracy i płacy:

• rodzaj umowy − umowa o pracę na zastępstwo

• wymiar czasu pracy − pełny etat

• miejsce pracy – siedziba Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Pałac Krzysztofory, Kraków, Rynek Główny 35

• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem (równoważny system czasu pracy)

5. Oferujemy:

• ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury

• stabilne zatrudnienie

• wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego

• pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych

• możliwość rozwoju zawodowego

6. Wymagane dokumenty:

• cv

• list motywacyjny

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: praca@mhk.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.03.2017 r.

z adnotacją:

 

„Oferta na stanowisko: Specjalista ds. promocji i marketingu”.

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK − www.mhk.pl

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

8. Ilość etatów - 1

Dyrektor Michał Niezabitowski

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. promocji i marketingu w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa