BIP MJO - II Liceum Ogólnokształcące
DYREKTOR II LO im. Króla Jana III Sobieskiego
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
specjalisty ds. płac
 
1. Wymagania podstawowe

 

Płatnik, ZSZO, stare SIO

 


2. Wymagania dodatkowe

znajomość prawa pracy
doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, najlepiej w jednostce oświatowej

komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność analitycznego myślenia,

skrupulatność, dokładność, terminowe wykonywanie prac.3. Zakres obowiązków

Płatnik, ZSZO, stare SIO

4. Warunki pracy i płacy:
szczegóły zostaną omówione podczas rozmowy rekrutacyjnej


5. Wymagane dokumenty:

- CV, list motywacyjny

- dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia)

- świadectwa pracy

- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz dodatkowe uprawnienia, a także doświadczenie zawodowe i staż pracy (kserokopie).

- oświadczenie o niekaralności kandydata – osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia przedstawi informację z Krajowego Rejestru Karnego.

- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.u. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać (osobiście lub przesłać pocztą) w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego, 31-136 Kraków, ul. Sobieskiego 9., w godzinach: 07.30-14.30, do dnia 15 marca 2017 r.


7. Ilość etatów
1

Dyrektor Marek Stępski