BIP MJO - VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie

DYREKTOR VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

NAUCZYCIELA WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

 

1. Wymagania formalne

wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym

 

2. Wymagania dodatkowe

dyspozycyjność

3. Zakres obowiązków

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie w szkole ponadgimnazjalnej

 

4. Warunki pracy i płacy:

zgodnie z przepisami dotyczącymi wynagradzania nauczycieli

 

5. Wymagane dokumenty:

a) CV,

b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, c) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Wąska 7; 31–057 Kraków w terminie do 13 lutego 2017 r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu na dziennik podawczy (sekretariat liceum).

7. Wymiar etatu

od 0,11 do 0,26 (38 godzin do 95 godzin), w okresie luty-czerwiec 2017r.

 

Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego

im. Adama Mickiewicza w Krakowie

Dr Czesław Wróbel

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie ()