BUDŻET OBYWATELSKI IV EDYCJA


 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem końcowym z ewaluacji procesu wdrażania IV edycji budzetu obywatelskiego miasta Krakowa.

 

RAPORT 


Zapraszamy do zapoznania się z wykazem projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich przewidzianych do realizacji w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego.WYKAZ PROJEKTÓW

 


 

WYNIKI GŁOSOWANIA

 


Ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami losowania numerów projektów, które będą poddane pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

 


Wyniki weryfikacji formalno-prawnej wniosków złożonych w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego

 

Zapraszamy do zapoznania się w wynikami weryfikacji formalno-prawnej wniosków złożonych w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego.

 

WYNIKI WERYFIKACJI

 

Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (Załącznik do uchwały XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dn. 16 grudnia 2015 r.), w przypadku odrzucenia projektu w wyniku weryfikacji, Wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia protestu.

Protest w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem należy złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomość wyników weryfikacji, tj. do 7 czerwca br.:

• Mailowo na adres budzetobywatelski@um.krakow.pl;

• Osobiście w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych (MOWIS), os. Centrum C 10, pok. 106;

• Osobiście na dziennikach podawczych Urzędu Miasta Krakowa.

 

Od 7-9 czerwca organizowane będą spotkania konsultacyjne z udziałem:

• wnioskodawcy (bądź osoby przez niego upoważnionej) i

• jednostki dokonującej oceny prawnej wniosku i

• przedstawicieli Rady Budżetu Obywatelskiego.

O dokładnym terminie i miejscu rozpatrywania protestu zainteresowane osoby będą informowane w osobnej korespondencji.

 

UWAGA!

Losowanie numerów projektów poddanych pod głosowanie nastąpi dopiero po zakończeniu procedury rozpatrywania protestów! Ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie opublikowania 12 czerwca.

 

 


 

Wykaz punktów głosowania w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego


Głosowanie w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego odbędzie się w dniach 17-30 czerwca 2017 r.

 

Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem papierowych kart głosowania, jak również poprzez platformę internetową dostępną pod adresem www.budzet.krakow.pl.

 

Wykaz punktów głosowania, w których możliwe będzie oddanie głosu za pomocą karty papierowej możliwy jest do pobrania TUTAJ.

 

W miejscach opisanych w wykazie, gdzie w kolumnie „dostęp do komputera dla mieszkańców” jest napisane „TAK”, możliwe jest głosowanie również za pośrednictwem platformy internetowej.

 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa o terminie składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego oraz o wysokości środków przeznaczonych na ich realizację

 

Termin składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na poziomie dzielnic oraz budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego jest wspólny i przypada na dni od 1-31 marca 2017 r.

 

Na podstawie uchwały nr LXIII/1407/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.), Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa przeznaczono 10.000.000 zł.
 

Dokumenty budżetu obywatelskiego


Protokoły z posiedzeń Rady Budżetu Obywatelskiego


BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA III EDYCJA

 

Realizacja zadań III edycji

 

 

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA II EDYCJA

 

Realizacja zadań II edycji

 

 

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA I EDYCJA

 

Realizacja zadań I edycji

 

 

Osoba odpowiedzialna:
MATEUSZ PŁOSKONKA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ALINA BRATKO-SETKOWICZ
Data wytworzenia:
2017-02-07
Data publikacji:
2017-02-07
Data aktualizacji:
2017-12-29