BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Zakup i dostawę osprzętu, wyrobów Medycznych i Produktów Leczniczych stosowanych w aparacie nerkozastępczym typu MULTIFILTRATE CiCa - ZP 1/2017 (data zamieszczenia: 01.02.2017)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-05-22 10:48:24
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2018-05-22 10:46:21
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-03-01 10:31:55
IWONA WOLNICKA
 Edycja
2017-02-09 13:46:55
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-02-06 13:08:42
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-02-01 13:47:37
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Edycja
2017-02-01 12:18:25
MAŁGORZATA KIJOWSKA
 Publikacja