Dokument archiwalny

Konkurs MECENAS KULTURY KRAKOWA roku 2016

 

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczyna się kolejna edycja konkursu Mecenas Kultury Krakowa.

 

Jego celem jest wspieranie i propagowanie współpracy pomiędzy środowiskiem gospodarczym, a środowiskiem artystycznym, instytucjami kultury oraz gospodarzami obiektów zabytkowych na terenie Krakowa.

Tytuły Mecenasa Kultury Krakowa przyznawane są corocznie za miniony rok kalendarzowy w czterech równorzędnych kategoriach:

-Kategoria Donator - za stałe i znaczące współfinansowanie instytucji i wydarzeń kulturalnych związanych z Krakowem,

-Kategoria Sponsor - za najciekawszą formę i efektywność mecenatu,

-Kategoria za działania na rzecz ochrony zabytków,

-Kategoria Patron Medialny.

 

Tytuł: Mecenas Kultury Krakowa przyznaje Prezydent Miasta Krakowa na wniosek Bractwa Mecenatu Kultury.

Do zgłaszania kandydatur do tytułu Mecenasa Kultury Krakowa uprawnione są osoby prywatne, instytucje publiczne, stowarzyszenia i fundacje.

Formularze wniosków o przyznanie tytułu: Mecenas Kultury Krakowa można pobrać w Kancelarii Magistratu pl. Wszystkich Świętych 3-4 oraz z Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl, gdzie zamieszczone zostały szczegółowe informacje o konkursie (Procedura KD-10).

Wnioski należy składać w Kancelarii Magistratu - pl. Wszystkich Świętych 3-4 od 1 lutego do 31 marca 2017 r.

 

Dodatkowe informacje w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr telefonu (12) 616 1922, (12) 616 1913.