BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Dostawa płynów infuzyjnych oraz preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego - ZP 4/2017 (data zamieszczenia: 31.01.2017)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załącznik nr 1 - wzór oferty

załącznik nr 2 - JEDZ

załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 23

załącznik nr 4 - projekt umowy

załącznik nr 5 - tabela asortymentowo -cenowa

Zmiana ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania

Załącznik do odpowiedzi na pytania - projekt umowy /modyfikacja/

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Osoba odpowiedzialna:
DR N. MED. JERZY FRIEDIGER
Osoba publikująca:
MAŁGORZATA KIJOWSKA
Data wytworzenia:
2017-01-31
Data publikacji:
2017-01-31
Data aktualizacji:
2017-05-12