BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 4
DYREKTOR Szkoły Podstawowej nr 4 w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE DWA STANOWISKA PRACY
wychowawca świetlicy - 1 etat
wychowawca świetlicy - 1/2 etatu


1. Wymagania formalne

Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym zgodne z zakresem obowiązków (pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, edukacja wczesnoszkolna, plastyka, wychowanie fizyczne)2. Zakres obowiązków
Prowadzenie zajęć wychowawcy świetlicy


3. Warunki pracy i płacy:
Zatrudnienie na zastępstwo od zaraz do 23.06.2017 r. z możliwością ponownego zatrudnienia od 01.09.2017 r.


4. Wymagane dokumenty:
CV, dyplom ukończenia studiów, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, oświadczenie o niekaralności.


5. Termin i miejsce składania dokumentów:
Od 30 stycznia 2017 r. do 3 lutego 2017 r., Szkoła Podstawowa nr 4w Krakowie; ul. Smoleńsk 5-7


6. Ilość etatów

1) cały etat (26 godzin tygodniowo)

2) ½ etatu (13 godziny tygodniowo)

 
Dyrektor mgr Beata Sarapuk

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 4 (wychowawca świetlicy 1 etat i 1/2 etatu)