BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 53 im. Jana Henryka Dąbrowskiego
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 53
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
(SPRZĄTACZKA)

1. Wymagania formalne

- wykształcenie co najmniej podstawowe

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

- umiejętność pracy w zespole

- dyspozycyjność

- komunikatywność, sumienność, dokładność, odpowiedzialność

 

2. Warunki pracy i płacy:

-zatrudnienie na okres próbny, następnie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony

- miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 53 w Krakowie, ul. Skośna 8

 

3. Wymagane dokumenty:

CV i list motywacyjny

 

4. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać do 3 lutego 2017r. na adres mailowy: sp53krakow@wp.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły.

 

5. Ilość etatów

0,5 etatu

 

Dyrektor mgr Ewa Wodnicka

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 53 im. Jana Henryka Dąbrowskiego ()