BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 124
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 124 W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
NAUCZYCIEL

1. Wymagania formalne
Specjalność terapia pedagogiczna

2. Wymagania dodatkowe
Uprawnienia do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

3. Zakres obowiązków
Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych


4. Warunki pracy i płacy:
Zatrudnienie od zaraz do 23.06.2017 z możliwością ponownego zatrudnienia od 01.09.2017

5. Wymagane dokumenty:
CV,dyplom ukończenia sudiów,dokumenty poświadczające odpowiednie kwalifikacje


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Szkoła Podstawowa nr 124 Ul.Weigla 2 30-898 Kraków


7. Ilość etatów
14 godzin tygodniowoDyrektor Ewa Kazberuk

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 124 ()