BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

ZP 43/2016 Usługa farmaceutyczna polegającą na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego, wykonanych na podstawie indywidualnych recept, wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego (data zamieszczenia: 16.12.2016 r.)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 1 Wzór oferty

Załącznik Nr 2 Oświadczenie z art. 25 a

Załącznik Nr 3 Oświadczenie z art.24 ust.1 pkt.11

Załącznik Nr 4 Projekt Umowy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania