BIP MJO - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
DYREKTOR PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 2
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
GŁÓWNY KSIĘGOWY


1. Wymagania formalne

 1. Wymagania zgodne z art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych
 2. Wykształcenie: ukończone
 • ekonomiczne, jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe,uzupełniające ekonomiczne studia,magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe oraz conajmniej 3-letnia praktyka w księgowości,
 • średnią, policealną lub pomaturalną szkołę zawodową o kierunku rachunkowości oraz conajmniej 6-letnią praktykę w księgowości

3. Biegłą znajomośc obsługi programu Budżet JSt Plus służącego do sporządzania sprawozdawczości budżetowej w jednostkach podległych samorządow, program "Płatnik", znajomość ZSZO (Zintegrowanego  Systemu Zarządzania Oświatą)


2. Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowo-budżetowych
 • znajomość programów finansowo-księgowych jednostek budżetowych
 • znajomość  przepisówz zakresu administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o zamówieniach publicznych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz Prawa Pracy i Karty Nauczyciela,
 • znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych,
 • znajomość obsługi bankowości elektronicznej,
 • znajomość przepisów dotyczących zasad  wykorzystywania środków finansowych unijnych na realizacje róznych programów,
 • biegła znajomośc programów:  Microsoft, Excel, Word oraz znajomość obsługi internetu.


3. Zakres obowiązków

 • prowadzenie rachunkowości jednostki,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • wykonywanie  wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospopdarczych i fainasowych.


4. Warunki pracy i płacy:

 • płaca zasadnicza: wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 2 sierpnia 2005r. (Dz.U. z 2013r. poz.1050 i 1218)
 • miejsce pracy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Krakowie ul. Siewna 23d
 • rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny z mozliwością przedłużeniaa na czas określony a następnie na czas nieokreślony,
 • czas pracy: 8.00 - 16.00


5. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV)
 2. kopie dyplomów, świadectw potwierdzających kwalifikacje i odpowiedni staż pracy,
 3. oświadczenie o niekaralności,
 4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 5. kopia dowodu osobistego (część określająca obywatelstwo polskie).

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Krakowie przy ul. Siewnej 23d, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00 do dnia 28.XII.2016r.


7. Ilość etatów
1 etat
Dyrektor Elwira Zadęcka

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 ()