BIP MJO - Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta

DYREKTOR OŚRODKA KULTURY KRAKÓW-NOWA HUTA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownik Klubu Dukat

Kraków, os. Grębałów, ul. Styczna 1

 


1. Wymagania formalne

Wykształcenie wyższe (minimum licencjat) i przygotowanie pedagogiczne.


2. Wymagania dodatkowe

1) umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym i prowadzenia działań animacyjnych
2) zdolności interpersonalne i organizacyjne

3) mile widziana umiejętność prowadzenia konkretnych zajęć np. teatralnych, plastycznych itp.

4) samodzielność

5) umiejętność pracy w zespole
6) znajomość środowiska Nowej Huty – instytucji, ngosów i innych grup, będących potencjalnymi partnerami do współpracy
7) umiejętność obsługi komputera, znajomość podstawowych programów oraz swobodne poruszanie się w środowisku internetowym.


3. Zakres obowiązków

1) planowanie i realizacja działalności edukacyjnej, kulturalnej i społecznej klubu zgodnie ze Statutem Ośrodka Kultury,

2) organizacja pracy klubu,

3) opracowywanie kalkulacji finansowych dotyczących działalności klubu z uwzględnieniem wydatków i wpływów

4) pozyskiwanie środków na finansowanie działalności kulturalno – edukacyjnej klubu w ramach programów i projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, współpracy ze sponsorami itp.

5) opracowywanie informacji o działalności klubu i współpraca w tym zakresie z Działem Imprez i Promocji

6) realizacja czynności administracyjnych dotyczących klubu


4. Warunki pracy i płacy:

1) stanowisko kierownik klubu

2) płaca zasadnicza według Regulaminu Wynagradzania w Ośrodku Kultury Kraków-Nowa Huta

2) miejsce pracy: Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta


5. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV)

2) list motywacyjny

3) oświadczenie o niekaralności

4) kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowy przebieg zatrudnienia

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami).


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów należy przesłać mailowo na adres biuro@krakownh.pl  lub złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka:

 

Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta

os. Zgody1, 31-949 Kraków

w terminie do 28 grudnia 2016r. 

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane


7. Ilość etatów

Wymiar etatu - 1

Dyrektor Małgorzata Jezutek

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (kierownik Klubu Dukat)